Глобул промени общите си условия! Вие разбрахте ли за това?

По закона за електронните съобщения:

Чл. 230.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Всеки абонат при изменение на общите условия по инициатива на предприятието има право да прекрати индивидуалния договор без санкции в срок до един месец от влизането им в сила. Разпоредбата на предходното изречение не се прилага, когато измененията не засягат услуги, ползвани от абоната.
http://www.crc.bg/files/_bg/ZES_2012.pdf

Глобул измени общите си условия със дата 29.02.2012г.

http://www.globul.bg/images/Terms_and_Conditions_GSM-UMTS.pdf

ВИЕ БЯХТЕ ЛИ УВЕДОМЕНИ? Аз лично не. По този закон следва да можем едностранно да прекратим договора си с тях ако искаме.

 

Всички които са получили нелоялно поведение коментирайте

Ще започнем да публикуваме всички, които са били лоялни към оператора и са получили нелоялно поведение, което според мен явно им е наложена практика последните 3-4 години. Аз съм абонат от самото му съществуване, преди бях много доволен и винаги слагам пари напред да има поне 100 лв, но както всички знаем за тях няма лоялност. Тогава нека изразим нашите преживявания с оператора, а пък тогава нека който ще става клиент добре да се замисли.

Всички по-интересни коментари ще им се посвети отделен пост.